Кубейська громада

Одеська область, Болградський район

ПЛАН евакуації населення Кубейської сільської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

Кубейська сільська рада Болградського району
Одеської області

ПЛАН

евакуації населення
Кубейської сільської територіальної
громади
у разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного
та
природного характеру

с. Кубей
2022 р.

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням

Т.в.о. голови Кубейської сільської ради № 93 від 29.08.2022року

ПЛАН

евакуації населення Кубейської сільської
територіальної громади у разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру

 

РОЗДІЛ I. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ

План евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на території Кубейської сільської ради розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Підставами для введення Плану в дію є загроза або виникнення на території громади надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які потребують здійснення евакуації.

Основним завданням плану евакуації є координація діяльності місцевої комісії з евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) та відповідальних осіб підприємств, установ та організацій, що залучаються до планування та практичного проведення евакуаційних заходів (далі евакозаходів) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на території.

В плані визначено порядок роботи евакуаційних органів, виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій, основні види забезпечення евакуаційних заходів, організація оповіщення, зв’язку і управління.

Поняття, що вживаються у цьому плані, мають таке значення:

евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей;

загальна евакуація - комплекс заходів, що здійснюються для всіх категорій населення в окремих регіонах держави у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру. Загальна евакуація проводиться шляхом вивезення основної частини населення з міст і небезпечних районів усіма видами наявних транспортних засобів на відповідній адміністративній території та виведення найбільш витривалої його частини пішки;

часткова евакуація - комплекс заходів, що здійснюється для захисту окремих категорій населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. Часткова евакуація проводиться завчасно для визначених категорій населення: студентів, учнів інтернатів, вихованців дитячих будинків, пенсіонерів та інвалідів, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, разом з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей, а також хворих разом з лікувальними закладами і їх персоналом.

Часткова евакуація проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються за діючим графіком. Для прискорення евакуації за рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади залучаються додаткові транспортні засоби;

безпечний район - придатний для життєдіяльності район розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного органу виконавчої влади за межами зон можливого зруйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф’яних пожеж, а також небезпечного радіоактивного забруднення.

За кожним підприємством, установою, організацією, об’єктом закріплюється район або пункт розміщення.

Безпечні для розміщення евакуйованого населення райони та порядок його доставки від пунктів висадки до місць розміщення визначаються рішенням відповідного органу виконавчої влади, на території якого планується розміщувати евакуйоване населення, за заявками органу виконавчої влади і об’єкта, що проводить евакуацію.

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення про проведення евакуації населення приймають: на загальнодержавному рівні - Кабінет Міністрів України; на регіональному рівні - голова обласної державної адміністрації; на місцевому рівні - голова районної державної адміністрації; на об’єктовому рівні - керівник об’єкта.

Висновки з оцінки обстановки у разі виникнення
надзвичайної ситуації

Кубейської сільська територіальна громада створена в 2020 році на території Болградського району Одеської області.

Територіально Кубейської громада межує з Городненською, Василівської, Болградською громадами та республікою Молдова.

Враховуючи особливості розташування та інфраструктуру Кубейської сільської територіальної громади, існує можливість виникнення надзвичайних ситуацій у ньому, а саме:

  • пожеж у лісових масивах та лісопаркових зонах;
  • масових інфекційних захворювань;
  • природних стихійних явищ, які призводять до людських втрат, значних матеріальних збитків і порушення режиму нормальних умов життєдіяльності громади.

Проте, основна небезпека, яка може спричинити надзвичайну ситуацію в громаді це – повномасштабне вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.

.

Склад органів з евакуації, порядок та строки приведення їх у готовність до виконання завдань за призначенням

Евакуаційні органи - підрозділи управління процесом евакуації, які призначаються розпорядженням голови Кубейської сільської ради для планування, підготовки, організації, проведення евакуації населення, а також для приймання і розміщення евакуйованого населення та підпорядковується голові громади та голові евакокомісії Кубейської сільської ради.

Евакуаційна комісія здійснює планування евакуації, підготовку населення до евакуаційних заходів, підготовку підпорядкованих евакуаційних органів до виконання завдань, контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, визначення станцій, пунктів для посадки (висадки) населення, визначення маршрутів руху населення пішки, практичне проведення евакуації, приймання евакуйованого населення та ведення його обліку за об’єктами, а також контроль за розміщенням та життєзабезпеченням.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у наслідок терористичного акту, катастрофічного затоплення, хімічного зараження тощо, у складі евакуаційних комісій створюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Комісії з питань евакуації здійснюють: планування евакуації; підготовку підпорядкованих евакуаційних органів до виконання завдань; контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів та забезпечення евакуаційних перевезень; визначення місць для посадки населення і маршрутів руху населення пішки; підготовку населення до евакуаційних заходів; практичне проведення евакуації.

Час розгортання і підготовки комісій до роботи - «Ч»+1 год. з моменту отримання повідомлення про проведення евакуації.

Збір членів комісії з питань евакуації здійснюється в приміщені Кубейської сільської ради за адресою: с. Кубей, вул. Успенська, 16а.

Збірні пункти евакуації, призначені для збору населення, яке підлягає евакуації, формування піших і транспортних колон, а також забезпечення відправлення їх на пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти руху пішки (Додаток №2).

Час на розгортання і підготовку збірних пунктів евакуації - до 2 годин із моменту отримання рішення про проведення евакуації.

При виникненні надзвичайних ситуацій, що потребують тимчасової евакуації, розміщення евакуйованого населення планується на найближчих від місця події пунктах розміщення і проводиться в термін «Ч» + 3-4 год.

Порядок оповіщення населення про початок евакуації

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».

Оповіщення населення про загрозу здійснюється оперативними черговими ГУ Національної поліції в Одеської області, департаменту з питань цивільного Одеської облдержадміністрації та відділом з питань цивільного захисту Болградської райдержадміністрації з використанням усіх систем оповіщення, мережі зв’язку, засобів радіомовлення і телебачення із залученням у разі потреби сил і засобів органів поліції, а також, засобами стаціонарного та мобільного зв’язку.

При виникненні надзвичайної ситуації голова громади та старости оцінюють обстановку та негайно по прямому зв’язку доповідають черговому райдержадміністрації по телефону через мобільний зв’язок.

Оповіщення органів з евакуації та населення про початок евакуації здійснюється за рішенням голови Кубейської сільської ради та голови евакокомісії Кубейської сільської ради.

Оповіщення та збір керівного складу цивільного захисту Кубейської сільської ради у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру здійснюється за допомогою мобільного зв’язку та посильних з використанням автотранспорту.

Основний спосіб оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та дії у разі її виникнення у районі - передача повідомлення мережею місцевого радіомовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції і по телебаченню. Щоб привернути увагу населення в екстрених випадках, перед початком передачі інформації вмикаються сирени, а також інші сигнальні засоби.

Сирени і уривчасті гудки на підприємствах, транспортних засобах означають сигнал цивільного захисту «УВАГА ВСІМ».

Для оповіщення населення використовується радіотрансляційний вузол та гучномовці, доводяться рекомендації для населення по діям в зоні стихійного лиха.

Кількість населення, яке підлягає евакуації за категоріями

Евакуація населення проводиться у два етапи:

Перший - від місця знаходження людей до збірних пунктів евакуації (ЗПЕ);

Другий - від ЗПЕ до безпечних районів (пунктів) розміщення населення.

 

Зведені дані по селам Кубейської сільської ради , що підлягають евакуації

1

Найменува

Підлягає евакуації

Найменування

 

ння населеного пункту що підлягає евакуації

Загальна кількість населення, осіб

Кількість населення що підлягає евакуації, осіб

Кількість голів ВРХ, голів

Кількість Вантажів тон

населеного

пункту, куди евакуюються

1

с. Кубей

5400

4400

42

80

с. Городнє або

с. Капчак

2.

с. Оріхівка

2000

1500

35

23

с. Городнє або

с. Капчак

3.

с. Виноградне

2100

1600

21

26

с. Городнє або

с. Капчак

 

Всього

9500

7700

145

129

 

 

Порядок вивезення населення транспортними
засобами та виведення
пішки та розподіл об’єктів за збірними
пунктами евакуації, пунктами посадки

Планування транспортного забезпечення евакуаційних заходів мають охопити питання з:

  • прийняття рішення щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів;
  • розроблення плану транспортного забезпечення евакуаційних заходів у надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період;
  • організації матеріально-технічного забезпечення транспортних засобів; доведення завдань до виконавців;
  • організації управління та зв’язку.

Рішення щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів приймає голова Кубейської сільської ради на основі оцінки обстановки, що склалася.

 

 

Назва територіальної громади

Населений пункт

Назва вулиць

Транспортні засоби

 

Кубейська

сільська рада

с. Кубей, пункт прийому

Будинок культури

М-15 - Т-16-06 –

до с. Кубей

с. Кубей вул. Успенська, 16-а  – 830 осіб

Кубейський ЗЗСО вул. Сатірова, 138 –А,

Кубейський ЗЗСО ім. ак. О. Теодорова – Балана,  с.Кубей, вул. Шкільна, 26

автобуси Mercedes-Benz - 2;

Богдан А091 – 1;

Mercedes-Benz Sprinter 311CDI - 1;   Mercedes-Benz -1

 по селу пішки

 

 

Кубєй - Оріхівка

с. Оріхівка вул. Шкільна, 74  – 300 осіб

Оріхівський ЗЗСО ім. О.П.Малінова, с.Оріхівка, вул. Шкільна, 82/Б

автобуси Mercedes-Benz Sprinter 311CDI - 1;  Mercedes-Benz -1

 по селу пішки

 

 

Кубєй -  Виноградне

с. Виноградне  вул.. Шкільна,1  - 280 осіб.

Виноградненський ЗЗСО, с.Виноградне, вул. Шкільна, 1-А

автобуси Богдан А091 – 1;

ПАЗ-672М -1.

по селу пішки

 

У разі оголошення евакуації громадяни самостійно пішки або з використанням автомобільного транспорту прибувають на збірні пункти евакуації (додаток №2).

Працівники цих пунктів розподіляють громадян за транспортними засобами, інструктують їх і забезпечують посадку на транспортні засоби, а також формують піші колони і відправляють їх за межі зони надзвичайної ситуації або до приймальних пунктів евакуації.

Усі автомобільні засоби, що залучаються для вивезення евакуйованого населення, формуються у колони на спеціальних пунктах базових автогосподарств з урахуванням близького розгортання ЗПЕ або пунктів посадки. Кожна колона, по можливості, здійснює перевезення населення за одним маршрутом.

Для вивезення населення з Кубейської сільської територіальної громади використовується автомобільний транспорт, який належить автопідприємствам, установам, організаціям. За необхідності додаткового забезпечення евакоперевезень відповідним рішенням голови евакокомісії залучається додаткові автотранспортні засоби.

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, гроші, цінності та бути забезпеченими продуктами харчування, питною водою на 3 доби, постільною білизною, необхідним одягом та взуттям загальною вагою не більше 50 кг на кожного члена сім’ї.

У разі проведення часткової евакуації евакуйоване населення розміщують у найближчих безпечних місцях (пунктах тимчасового розміщення) за межами зони виникнення надзвичайної ситуації.

Приймальні пункти евакуації організовують вивезення (виведення пішки) прибуваючого евакуйованого населення з пунктів висадки до місць розміщення його в безпечних районах (додаток 2).

Населення, яке підлягає евакуації пішим порядком, формується у колони та виводиться на вихідні пункти маршрутів.

Піші колони формуються за територіально-виробничим принципом, чисельність колони не повинна перевищувати 1000 осіб. Швидкість руху колони планується 2-3 км/год., дистанція між колонами до 500 м. Величина добового переходу може складати 20-30 км., тривалість привалів складає: малих - 10-15 хв., великих - 1-2 год.

Малі привали призначаються через 1-1,5 год. руху, великі - на початку другої половини добового переходу, як правило, за межами зон (районів) можливих негативних факторів надзвичайної ситуації.

Частина автотранспортних засобів залучається для забезпечення евакуації пішим порядком.

Транспортне забезпечення евакуації пішим порядком включає та передбачає: перевезення особистих речей евакуйованого населення транспортними засобами суб’єктів господарювання району; підвезення осіб, які відстали чи потребують додаткової допомоги.

На період проведення евакуації планується цілодобова робота пасажирського транспорту за існуючими маршрутами, а на найбільш напружених маршрутах залучаються додаткові транспортні засоби.

Графіки роботи пасажирського транспорту розробляються завчасно. Визначення напруженості маршрутів і виділення транспортних засобів здійснюється своєчасно.

Для забезпечення термінових перевезень, які виникли внаслідок зміни обстановки, створюється резерв транспорту. Резерв транспортних засобів розміщується в місцях, з яких забезпечується швидке висування його для виконання термінових перевезень.

Перевезення працюючих змін підприємств, що продовжують роботу в небезпечних населених пунктах Зазимської сільської ради , до місця роботи і назад у райони розміщення (відпочинку) здійснюється автомобільним транспортом.

Загальний термін перевезення працюючих змін до місць роботи і назад не повинен перевищувати 4 години будь-яким видом транспорту.

При нестачі автобусів дозволяється використовувати вантажні бортові автомобілі, які обладнуються тентами, сидіннями та іншими додатковими засобами залежно від пори року.

Витрати, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням автотранспортних підприємств, їх збереженням і обслуговуванням, підтримкою готовності транспортних формувань до дій та використання їх за призначенням, здійснюються з бюджету місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, які залучаються до здійснення заходів цивільного захисту на умовах договору згідно з додатком між замовником і виконавцем перевезень на основі чинних нормативно-правових актів.

 

Пункти посадки на транспортні засоби

Начальники та старші автомобільних колон прибувають на ЗПЕ та разом з його адміністрацією розподіляють населення (працівників) за автотранспортом (автобусами, автомашинами) та організовують пересування населення (працівників) від ЗПЕ до місць посадки та посадки його на транспортні засоби. Під час руху колон підтримують дисципліну серед евакуйованого населення (працівників) та контролюють дотримання ними заходів безпеки та правил проїзду на транспорті.

З прибуттям евакуйованого населення до місць посадки адміністрацією пунктів посадки разом з представниками керівництва суб’єктів господарювання здійснюється організація посадки населення на транспортні засоби та забезпечується своєчасне відправлення їх в безпечні райони. У разі затримки подачі транспорту керівництво адміністрації пунктів посадки негайно інформує про це начальників ЗПЕ.

Маршрути евакуації та пункти висадки у безпечних районах

У разі оголошення надзвичайної ситуації у Кубейській сільській раді розробляються маршрути евакуації населення.

Маршрут евакуації № 1. На проведення евакуації мешканців села Кубей доросле населення та діти шкільного віку пішим порядком виводяться на збірний евакуаційний пункт № 1, що розгорнутий біля сільської ради с. Кубей.

Маршрут евакуації № 2 . На проведення евакуації мешканців села Оріхівка доросле населення та діти шкільного віку пішим порядком виводяться на збірний евакуаційний пункт № 2, що розгорнутий біля сільської ради с. Оріхівка.

Маршрут евакуації № 3. На проведення евакуації мешканців села Виноградне доросле населення та діти шкільного віку пішим порядком виводяться на збірний евакуаційний пункт № 3, що розгорнутий біля сільської ради с. Виноградне.

 

Заходи щодо приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення
евакуйованого населення (працівників) у безпечних районах

Організацію приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення населення у безпечних районах покладено на начальників відповідних приймальних пунктів евакуації та пунктів розміщення.

Евакуйоване населення може розміщуватися у готелях, санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку, дитячих оздоровчих таборах та у придатних для проживання будівлях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Пункти розміщення евакуйованого населення в безпечних районах вибрано з урахуванням наявності комунально-побутових умов, водо-, тепло-, електро-, газопостачання.

На пунктах розміщення евакуйованого населення у безпечних районах організовуються: охорона громадського порядку; надання медичної допомоги; заходи життєзабезпечення евакуйованого населення; обов’язкове інформування евакуйованого населення про розміщення пунктів роздавання води, продовольчого забезпечення, пунктів харчування, медичної допомоги, організацію комунально-побутового обслуговування.

Безпосереднє життєзабезпечення евакуйованого населення здійснюється силами і засобами спеціалізованих комунально-технічної служби, служби торгівлі і харчування, медичної служби цивільного захисту згідно з планами забезпечення евакуаційних заходів зазначених служб.

Заходи забезпечення евакуйованого населення водопостачанням здійснюються силами і засобами спеціалізованої комунально-технічної служби цивільного захисту.

Заходи забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування та предметами першої необхідності здійснюються силами і засобами спеціалізованої служби торгівлі і харчування.

Заходи медичного забезпечення евакуйованого населення здійснюються силами і засобами спеціалізованої медичної служби.

Заходи забезпечення евакуйованого населення комунально-побутовими умовами, тепло-, електро-, газопостачанням здійснюються силами і засобами спеціалізованих служб цивільного захисту: комунально-технічної та енергетики.

РОЗДІЛ II. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ

Забезпечення управління та зв’язку

Для управління евакуаційними заходами розгортається пункт управління районної комісії з питань евакуації.

Організовується постійний зв’язок та взаємодія органів з евакуації з органами управління цивільного захисту, спеціалізованими службами цивільного захисту, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що беруть участь у проведенні евакуаційних заходів. Організовується безперервне управління органами з евакуації усіх рівнів під час проведення евакуаційних заходів. Управління та зв’язок під час евакуації здійснюється телекомунікаційними мережами засобами стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку.

Схема організації оповіщення і зв’язку апарату Кубейської сільської ради у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени та ревуни, а також інші сигнальні засоби.

Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!». За такої ситуації негайно включається гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухається повідомлення про надзвичайну ситуацію.

Населенню, що проживає на території вказаних сіл перенести необхідні речі на горища, верхні поверхи, підготувати необхідний одяг і взуття, зібрати продукти харчування. Перед виходом вимкнути електроенергію, газ і самим вийти до ЗПЕ.

Якщо ви не змогли залишити зону катастрофічного затоплення, підготуйте підручні плаваючі засоби та підніміться на верхні поверхи будинків і споруд. Про отриману інформацію сповістіть сусідів, надайте допомогу старим і хворим. За будь-яких обставин не втрачайте самовладання, не піддавайтесь паніці.

Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте згідно з вказівками сектору з питань цивільного захисту і чекайте на допомогу аварійно-рятувальної служби.

Повідомилення будуть залежати від виду та масштабів надзвичайних ситуацій, розмірів, тривалості та наслідків, ступеню небезпеки факторів ураження для населення та стану рятувальних і невідкладних аварійних відновлювальних робіт .

Кожен громадянин повинен знати телефони аварійно-рятувальних служб.

Транспортне забезпечення

Завдання по забезпеченню автомобільним транспортом евакуації населення, вивозу матеріальних цінностей із зон (районів) можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій покладено на службу цивільного захисту району.

Вивезення евакуйованого населення транспортними засобами та виведення пішки проводиться згідно з розрахунком транспортного забезпечення евакуаційних заходів в Кубейській громаді.

Медико-біологічне забезпечення

Заходи медичного забезпечення евакуаційних заходів здійснюються силами і засобами спеціалізованої медичної служби цивільного захисту громади.

Медичне забезпечення евакуаційних заходів передбачає розгортання медичних пунктів (стаціонарних, тимчасових, пересувних) у місцях збору, посадки, на шляхах евакуації, місцях висадки та тимчасового розміщення населення.

Для надання медичної допомоги на пунктах збору евакуйованих організує медичний персонал підрозділів Комунального некомерційного підприємства Болградлської міської ради «Болградський районний центр первинної медико- санітарної допомоги».

Хворих, які потребують стаціонарного лікування, госпіталізують у найближчі лікарні заміської зони, а нетранспортабельних, в лікувальні установи, що розгортаються у спеціальних сховищах міста. Евакуацію до цих закладів здійснюють виїзними бригадами швидкої медичної допомоги, які залишаються в місті до завершення евакуації та розосередження.

При евакуації населення пішим порядком створюються 1-2 рухомих медичних пункти на автомашинах. Вони надають хворим необхідну медичну допомогу і,при необхідності, госпіталізують їх в найближчі медичні заклади або до ППЕ.

При організації медичного забезпечення населення, яке евакуюється та розосереджується, слід враховувати кліматично-географічні умови. При евакуації взимку, довге перебування на відкритому повітрі може сприяти переохолодженню організму і призвести до виникнення застудних захворювань, відморожень тощо. У зв’язку з цим необхідно передбачити, щоб медичні пункти були забезпечені потрібною кількістю ковдр, грілок, термосів з чаєм. Автотранспорт повинен бути утепленим та захищеним від вітру.

 

Першочергове життєзабезпечення евакуйованого населення
у безпечних районах та
під час евакуації

Проведення евакуації забезпечується шляхом визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуаційного населення та майна.

У місцях безпечного розміщення евакуйованих організується їх життєзабезпечення з залученням спеціалізованих служб, матеріального резерву громади, а при необхідності району.

Доставка і розміщення евакуйованих у місця відпочинку покладається на створену при сільських, селищних радах, територіальній об’єднаній громаді комісію з питань евакуації населення, яка організує ці заходи. Евакуйоване населення (працівники) розміщаються у раніше підготовлених місцях відпочинку - готелях, санаторіях, будинках відпочинку, дитячих оздоровчих таборах, ЗОШ, НВК і в будівлях придатних для проживання населення на підставі домовленостей.

Всі місця розташування населення облаштовуються ліжками, освітленням, предметами першої необхідності, місцями прийому їжі, питної води і умивання та туалетами.

Постачання продовольства і води, організація торгівлі і харчування здійснюється спеціалізованою службою торгівлі і харчування згідно існуючих норм.

Цілодобово організується оповіщення і інформування евакуйованого населення про обстановку і проведені заходи.

 

 

Порядок забезпечення евакуйованого населення продуктами
харчування, водою, предметами
першої необхідності, медичними та
іншими видами обслуговування

Для забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування і товарами повсякденного вжитку в місцях розміщення залучаються: пересувний пункт харчування (ППХ) - за необхідністю; пересувний пункт продовольчого постачання (ПППП) - за необхідністю; пересувний пункт речового постачання (ППРП) - за необхідністю.

В місцях тимчасового розселення евакуйоване населення забезпечується продуктами харчування і предметами повсякденного вжитку через мережу існуючих підприємств торгівлі та харчування та місцевих логістичних центрів.

Протипожежне забезпечення евакозаходів

Протипожежне забезпечення евакозаходів покладено на начальника місцевої пожежної охорони Кубейської сільської ради та здійснюється силами і засобами державної пожежно-рятувальної служби.

Готовність протипожежного забезпечення - постійна.

РОЗДІЛ III. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

В екстрених та надзвичайних ситуаціях кожна хвилина евакуації людей може стати вирішальною. Особливо це стосується тих людей, які мають обмежені можливості. Самостійно подбати про себе при виникненні пожежі або екстреної евакуації людей їм значно важче. Тому питання створення та адаптації шляхів евакуації для інвалідів мають особливе значення в задачі формування доступного середовища для маломобільних груп населення.

Сигнал оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, надходить до амбулаторій загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) або від органів місцевого самоврядування.

Надання першої медичної допомоги здійснюється у порядку само - та взаємодопомоги, а також силами бригад швидкої медичної допомоги і лікарняними установам.

Розрахунок кількості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які підлягають евакуації, за їх можливостями щодо самостійного пересування, кількості супроводжуючих осіб та медичного персоналу проводиться відповідно до списків.

У разі проведення евакуаційних заходів списки осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення будуть сформовані по кожному населеному пункту та передані до ЗПЕ та ППЕ.

Оповіщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення про початок евакуації здійснюється згідно з встановленим порядком оповіщення населення про початок евакуації, за допомогою електросирен, мережі радіомовлення всіх діапазонів частот і видів модуляції та телебачення, у разі необхідності - персоналом амбулаторій ЗПСМ, працівниками органів місцевого самоврядування у сільській місцевості. Прибуття на ЗПЕ та місця посадки на транспорт осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення здійснюється: хто пересувається самостійно - самостійно; хто не може пересуватися самостійно - забезпечується персоналом амбулаторій ЗПСМ та органами місцевого самоврядування у сільській місцевості разом з працівниками поліції та соціального захисту.

У тому числі, персонал амбулаторій ЗПСМ проводить оповіщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інструктує рідних та близьких, котрі будуть супроводжувати осіб з інвалідністю, доправляє до ЗПЕ осіб з інвалідністю, котрі не можуть дістатися самостійно, або з допомогою родичів.

Медичне забезпечення заходів організовується на усіх етапах евакуації, починаючи із збірних евакуаційних пунктів. Медичні пункти, що створюються, надають медичну допомогу хворим; виявляють та ізолюють інфекційних хворих (з послідовою відправкою в лікарські установи).

Цілодобово організовується оповіщення і інформування евакуйованого населення про обстановку і проведені заходи.

При евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення максимально враховуються специфічні потреби, а саме: маршрути руху, місця привалів та їх тривалість, розташування та оснащення медичних пунктів, пунктів обігріву, харчування, забезпечення водою по всьому маршруту руху. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення визначені: збірні пункти евакуації (Додаток 2), приймальні пункти евакуації (Додаток 2), будинки і споруди закладів соціального захисту населення, приватних будинків, максимально зручних для розміщення осіб з інвалідністю.

З пунктів збору люди з особливими потребами транспортом відправляються в приймальні пункти евакуації, в місця їх тимчасового розміщення. Особи, які за якимись причинами не можуть поїхати в район розміщення, відправляються до родичів, які мешкають в безпечному районі.

Прибуття евакуаційного населення у безпечні районі контролюється комісією з питань евакуації, яка доповідає голові комісії про проведення заходів і наявність евакуйованих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням

Т.в.о. голови Кубейської сільської ради № 93 від 29.08.2022року

Збірні, проміжні та приймальні пункти

на час евакуації  на території

Кубейської сільської ради

 

№ п/п

Назва установи

Адреса

1.

Будівля Кубейської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

с. Кубей, вул. Успенська, 15

 

Кубейський будинок культури

с. Кубей, вул. Іорданова, 1

Оріхівський старостинський округ Кубейської сільської ради.

2.

Оріхівська адмінбудівля

с. Оріхівка, вул. Шкільна, 74

Виноградненський старостинський округ Кубейської сільської ради.

3.

Виноградненська адмінбудівля

с. Виноградне, вул. Шкільна, 1

 

 

"Екстрена валіза"
28 Лютого, 2022
14:46

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь