УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КУБЕЙСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 02.03.22 р. №1061-VIII «Програма національного спротиву та територіальної оборони на 2022-2024 рік Кубейської сільської ради»

 

          Відповідно до пункту 22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини другої статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», статті 15 Закону України «Про оборону України», з метою забезпечення готовності Кубейської  сільської ради до національного спротиву,

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУБЕЙСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від 02.03.22р. №1061-VIII «Програма національного спротиву та територіальної оборони на 2022-2024 рік Кубейської сільської ради» саме:

а) Мета Програми: метою Програми є забезпечення виконання заходів національного спротиву, надання обороні громади всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню в Кубейської сільської ради готовності громадян України до національного спротиву в особливий період.

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони: будівельними матеріалами, оргтехнікою, паливно-мастильними матеріалами, приладами та обладнанням з поліпшення умов життєзабезпечення, запчастинами на рухоме майно,   засобами захисту та зв’язку, продуктами харчування, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

Якісна організація планування та проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони, підготовки батальйону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

б) Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми -всього, в тому числі (за джерелами фінансування та етапами) – 300 тис грн.

в) Коштів бюджету Кубейської сільської ради – 300 тис грн.

 

 2. Ресурсне забезпечення програми національного спротиву та територіальної оборони територіальної громади на 2022 –2024 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів, які пропонується залучити

Для виконання Програми, в тому числі зароками (тис. грн)

2022

2023

2024

Усього

Бюджет Кубейської сільської ради

260

20

20

300

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки.

 

3. Напрямки діяльності та заходи програми національного спротиву та територіальної оброни Кубейської сільської ради 2022-2024 роки

 

№ з/п

Виконавці заходів

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Усього

2022

2023

2024

1.

Кубейська сільська рада

Бюджет Кубейської сільської ради

300

260

20

20

Підвищення рівня готовності органів військово-цивільного управління територіальної оборони району та національним спротивом

 

4. Виконкому Кубейської сільської ради забезпечити виконання заходів, передбачених

Програмою.

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. голови Кубейської сільської ради.

 

 

 

 

 

Т.в.о. голови Кубейської сільської ради                                                  Тетяна ЗАЇМ

 

 

 

 

 

 

 

№56

Від 02.06.2022 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Додаток до рішення

                                                                                                              № 1061-VIII  від 02.03.22р

                                                                                                               Кубейської сільської ради

ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНО ГОСПРОТИВУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ КУБЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 2022-2024 РОКИ

  1. Паспорт програми національного спротиву та територіальної оборони Кубейської сільської ради 2022–2024 роки (далі–Програма)

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Кубейська сільська рада

2.

Розробник Програми

 Кубейська сільська рада

3.

Відповідальний виконавець

Програми

Фінансове управління Кубейської сільської ради

 

4.

 

Учасники Програми та виконавці заходів

Болградська районна рада; Болградський РТЦК та СП; Кубейська сільська рада;

Фінансове управління Кубейської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення виконання заходів національного спротиву, підвищення боєготовності батальйону територіальної оборони, надання обороні громади всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню в Кубейської сільської ради готовності громадян України до національного спротиву.

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони: будівельними матеріалами, оргтехнікою, паливно-мастильними матеріалами, приладами та обладнанням з поліпшення умов життєзабезпечення, запчастинами на рухоме майно,   засобами захисту та зв’язку, продуктами харчування, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

Якісна організація планування та проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони, підготовки батальйону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

6.

Нормативно-правова основа

Розроблення Програми

Конституція України, Закон України «Про основи

Національного спротиву»

7.

Терміни реалізації Програми

2022 – 2024 роки

 

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми -всього, в тому числі (за джерелами фінансування та

етапами)

 

 

300 тис. грн.

8.1

Коштів бюджету Кубейської сільської ради

300 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

Підвищити рівень готовності органів місцевого самоврядування та рівень підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони до національного спротиву та територіальної оборони громади;

Підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на можливі загрози територіальної цілісності держави;

Підвищити обороно здатність та поліпшити готовність до дій за призначенням силі засобів громади щодо ефективного виконання завдань національного спротиву;

забезпечити підсилення охорони державних об’єктів та важливих об’єктів місцевого і регіонального значення, комунікацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, населення та території громади;

ефективно боротися з диверсійно-розвідувальними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

забезпечити підготовку до виконання заходів правового режиму надзвичайного стану;

підвищити рівень підготовки населення громади до руху опору та територіальної оборони району; забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами для формування підрозділу територіальної оборони, організації руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву в громаді.

 

10.

Контроль за виконанням Програми

Постійна    комісія    з    питань   фінансів,    бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма національного спротиву та територіальної оборони Кубейської сільського ради

на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», до повноважень органі в місцевого самоврядування в організації та проведенні заході в національного спротиву, належить зокрема:

брати участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період;

 забезпечувати у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву;

сприяти створенню добровольчих формувань територіальних громад;

забезпечувати життєдіяльність населення і функціонування об’єктів інфраструктури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

сприяти популяризації участі в заходах національного спротиву.

 

  1. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення виконання заходів національного спротиву, надання обороні громади все-охоплюючого характеру, сприяння забезпеченню в Кубейської сільської ради готовності громадян України до національного спротиву в особливий період.

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони: будівельними матеріалами, оргтехнікою, паливно-мастильними матеріалами, приладами та обладнанням з поліпшення умов життєзабезпечення, запчастинами на рухоме майно,   засобами захисту та зв’язку, продуктами харчування, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

Якісна організація планування та проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони, підготовки батальйону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

 

  1. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги і джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить розв’язання найгостріших проблемних питань у сфері національного спротиву, виконання заходів територіальної оборони громади, організоване проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони та підготовку громадян в мирний час до національного спротиву в особливий період.

Фінансування Програми здійснюється з бюджету громади та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Обсяг і джерела фінансування Програми викладені в паспорті Програми та в додатку 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення

програми національного спротиву та територіальної оборони територіальної громади

на 2022 –2024 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів, які пропонується залучити

Для виконання Програми, в тому числі зароками (тис. грн)

2022

2023

2024

Усього

Бюджет Кубейської сільської ради

260

20

20

300

Строк реалізації Програми 2022-2024роки.

 

  1. Очікувані результати і ефективність Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

    1. підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на можливі загрози територіальної цілісності держави;

5.2 підвищити обороноздатність та поліпшити готовність до дій за призначенням сил і засобів громади щодо ефективного виконання завдань національного спротиву;

5.3 підвищити рівень підготовки населення громади до руху опору;

5.4 -забезпечити необхідними матеріально-технічними засобами для формування підрозділу територіальної оборони, організації руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву в громаді.

 

VІ. Контроль за виконанням Програми.

 

Координація робіт з виконання Програми та контроль за ходом її реалізації здійснює постійна комісія міської ради з питань конституційних прав громадян, регламенту, депутатської діяльності та етики. Відповідальним за надання інформації про виконання Програми є відділ організаційної та кадрової роботи Кубейської сільської ради.

 

 

 
   
 

 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи

програми національного спротиву та територіальної оброни Кубейської сільської ради 2022-2024 роки

Додаток1 до Програми

 

 

 

 

№з/п

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

 

Виконавці заходів

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

 

 

Очікуваний результат

 

Усього

 

2022

 

2023

 

2024

1

Навчання та підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони та населення району в мирний час до національного спротиву та виконання підрозділами завдань за призначенням в умовах особливого

періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану

 

 

 

 

 

Кубейська сільська рада

 

 

 

 

 

 

Бюджет  Кубейської сільської ради           

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня готовності органів військово-цивільного управління територіальної оборони району та національним спротивом

2

Утримання особового складу підрозділів територіальної оборони під час підготовки до виконання та виконання завдань з охорони та оборони важливих об’єктів і

комунікацій регіонального та місцевого значення

3

Організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в умовах особливого періоду правового

режиму воєнного або надзвичайного стану.

 

Гід державних послуг. Банер