УКРАЇНА

                                                        КУБЕЙСКІЙ СІЛЬСЬКА РАДА

                                     БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки населення

на 2022-2024 рік Кубейської сільської ради

 

 

 

               З метою матеріальної підтримки населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

 

КУБЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму соціальної підтримки населення на 2022-2024 рік Кубейської сільської ради (далі - Програма) - додається.


 

 
2. Виконкому Кубейської сільської ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.


 

 

 

 

Т.в.о. голови Кубейської сільської ради                                                  Тетяна ЗАЇМ

 

 

 

 

№ 1033-VIII

23.12.2021р.

 

Програма

соціальної підтримки населения

на 2022-2024рокиКубейської сільської ради

 

1.

Ініціатор розробки програми

Виконком Кубейської сільської ради

2.

Розробник програми

Виконком Кубейської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець програми 

Виконком Кубейської сільської ради

4.

Учасники програми

Виконком Кубейської сільської ради

5.

Мета програми

Збільшення кількості та підвищення якості соціальних послуг, реалізація регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни і праці, створення умов для:

- подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального становища незахищених верств населення, сімей військовослужбовців, мобілізованих громадян і дітей військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України;

- інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями та створення для них без бар’єрного середовища;

-забезпечення соціальні послуги за місцем проживання громадян, якіне здатні до самообслуговування.

6.

Нормативно-правова основа розробки програми

Закони України: «Про місцеве  самоврядування в Україні», "Про основи соціального захистуінвалідів в Україні", "Про статут ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту", ,"Про реабілітаціюінвалідів в Україні", "Про основні принципи соціального захисту ветеранів працітаінших похилого віку в Україні" 

7.

Строки реалізації програми

2022-2024рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
 програми – всього,

в тому числі (по джерелам  фінансування та етапам)

 

2097900 грн, у т.ч. місцевий бюджет

9.

Очікувані результативиконання програми

-надання допомоги і соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів, а також малозабезпеченим сім'ям з дітьми, багатодітним сім'ям, сім'ям, які виховують дітей-інвалідів, профілактика можливої асоціальної поведінки, попередження соціального сирітства, безпритульності, моніторинг існуючої ситуації по доступності маломобільних груп населення до об'єктів громадського та соціального призначення, поліпшення умов їх життєдіяльності т.д;

- надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, сім'ям і дітям військовослужбовців, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції на Сході України.

10.

Контроль за виконанням  програми

постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, історичної спадщини і молодіжної політики.

 

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

У зв'язку з соціально-економічною ситуацією, що склалася в Україні, кризовими явищами в сфері економіки і фінансів виникла необхідність посилення різних видів допомоги соціально незахищеним верствам населення Болградського району.

Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах, визначених Законом України "Про основи національної безпеки України", є посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, створення умов для подолання бідності та ефективної системи соціального захисту людини.

Протягом останніх років одним з першочергових завдань, як місцевих органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування всіх рівнів, вважається розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують адресної матеріальної допомоги. В першу чергу негативні наслідки економічних проблем відбилися на незахищені верстви населення.

Реалізація заходів сільської цільової програми, а саме, соціальний захист і медичне забезпечення ветеранів війни і праці, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення протягом останніх років здійснювалася шляхом впровадження сільської цільової програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2022-2024 рік.

Бідність - це комплексна проблема, подолання якої є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом вирішення цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості, створення умов для гідної праці з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

У селі проведена робота по обстеженню житлово-побутових умов ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян з метою виявлення тих, хто найбільше потребує різних видах соціальної допомоги. У невідкладної підтримки потребують особи похилого віку, інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім'ї та сім'ї, які виховують дітей-інвалідів.

2. Мета Програми

Метою Програми є збільшення кількості та підвищення якості соціальних послуг, реалізація регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни і праці, та осіб похилого віку, які не здатні на самообслуговування, створені умови для:

- подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального становища незахищених верств населення, сімей військовослужбовців, мобілізованих громадян і дітей військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України;

- соціальної інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями та створення для них без бар’єрного середовища;

- забезпечення соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хвороби, інвалідністю.

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг незахищеним верствам населення Кубейської сільської ради та сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу територіальної громади потребує вирішення проблем громадян старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членів їхніх сімей, багатодітних сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, та інших категорій населення.

 

 

3. Обґрунтування шляху і способів вирішення проблеми;

терміни виконання Програми

            Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення діючої сільській системи соціальної підтримки населення шляхом фінансової консолідації та інтеграції всіх соціальних програм із застосуванням комплексного і системного підходів. При цьому, безумовно, сільська соціальна політика базується перш за все на загальнодержавній політиці, є складовою частиною суспільних і соціальних перетворень в нашій країні.

Соціальний розвиток села в контексті розвитку всієї країни має бути направлено на доведення певних місцевих соціальних стандартів до європейського рівня через впровадження інноваційних соціальних технологій, розвиток різних видів соціальних послуг.

Пріоритетними напрямками сільської соціальної політики в 2022-2024р. слід визначити надання різних видів допомоги і соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів, а також малозабезпеченим сім'ям з дітьми, багатодітним сім'ям, сім'ям, які виховують дітей-інвалідів, мобілізованим громадянам.

            Для цього пропонуються наступні шляхи вирішення проблеми в соціальній політиці, а саме:

• посилення цільової спрямованості програми та адресності наданої допомоги малозабезпеченим громадянам і сім'ям;

• забезпечення доступу інвалідів до об'єктів громадського та цивільного призначення, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації, зв'язку, інших об'єктів, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до об'єктів освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

• створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації про державні та місцевих соціальних програмах, існуючих державних і регіональних соціальні гарантії та стандарти;

Програма буде виконуватися за рахунок коштів сільського бюджету.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених сільським бюджетом на відповідні роки.

 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми,

результативні показники

Пріоритетними напрямками Програми визначені:

1. Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій.

2.Організаційне, правове та інформаційне забезпечення малозабезпечених верств населення.

           3. Здійснення заходів щодо подолання та запобігання бідності.

Виконання Програми забезпечить:

- підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів Другої світової війни;

- поліпшення умов життєдіяльності інвалідів;

- інформаційну підтримку малозабезпечених верств населення;

- вдосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- посилення мотивації до легальної зайнятості та недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці.

 -забезпечення соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хвороби, інвалідністю а також забезпечення коштовних послуг.

 

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення державних гарантій з питань праці та соціального захисту населення;

- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;

- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- продовження роботи, щодо удосконалення якості надання соціальних послуг;

- створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян;  

 

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

1. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) окремим категоріям малозабезпечених верств населення Кубейської сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;

3. надання матеріальної допомоги громадянам на лікування загального захворювання (в залежності від тяжкості захворювання ) в т. ч. громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання;

5. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) багатодітним сім’ям (які виховують четверо і більше дітей), які знаходяться у складних життєвих обставинах;

6. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів)   учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей, учасникам бойових дій на території інших держав;

7. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів)  громадянам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю;

8. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) особам, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

9. надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів)  мешканцям громади до ювілейних дат, а саме: 90, 95, 100 років і т.д.

10. відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку та надання матеріальної допомоги (придбання харчових наборів);

11. надання натуральної допомоги (придбання продуктових наборів)  ветеранам війни, СПВ, учасникам бойових дій, учасникам АТО, по відзначенню пам’ятної дати Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів та безпосередньо громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів Програмизабезпечить прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері громади.

 

 

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення сільської програми підтримки

малозабезпечених верств населення на 2022-2024 р.

 

Обсяг коштів, які передбачається залучити на виконання програми

Всього витрат на виконання програми (тис. грн.)

 
 

Місцевий бюджет

2097,90

 

Загальний фонд

2097,90

 

Спеціальний фонд

-

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Результативні показники, які характеризують

виконання бюджетної програми

грн

№ п/п

Показники

Од. вимір.

Джерело інформації

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

1

Продукти

 

 

 

 

 

1.1

Оплата праці соц. працівникам, які здійснюють соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідність

чол.

Звітна документація

417900

430000

450000

1.2

Надання матеріальної допомоги особам, які хворіють на онкологічні захворювання (загального захворювання)

чол.

Звітна документація

139000

200000

200000

1.3

Надання матеріальної допомогичи придбання продуктових наборів з числа інвалідів, до Міжнародного дня інвалідів 3 грудня

чол.

Звітна документація

 

30000

60000

60000

1.4

Надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком та довгожителів 90 років і більше. До Міжнародного дня людей похилого віку

чол.

Звітна документація

 

5000

5000

5000

1.5

Надання матеріальноїдопомоги малозабезпечених верств населення які опинились в складних життєвих обставинах

чол.

Звітна документація

1000

10000

10000

1.6

Надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори ЧАЕС), сім’ям загиблих осіб на ЧАЕС

чол.

Звітна документація

1000

1000

1000

1.7

Надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) ветеранам війни, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих воїнів, інвалідів війни, дітям війни до 8,9 Травня День пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

чол.

Звітна документація

11000

11000

11000

1.8

Надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів) воїнам інтернаціоналістам та сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістам

чол.

Звітна документація

9000

9000

9000

1.9

Надання матеріальної допомоги (придбання продуктових наборів)сім’ям: загиблих (померлих), учасників АТО, захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти та їх дітям до досягнення 18-річного віку

чол.

Звітна документація

4000

4000

4000

2

Ефективність

чол.

Звітна документація

 

 

 

2.1

Середній розмір цільової адресної грошової допомоги на 1 людину

чол.

Звітна документація

200

200

200

2.2

Середній розмір матеріальної допомоги особам з числа ветеранів інвалідів, малозабезпечених верств населення

чол.

Звітна документація

200

200

200

2.3

Середній розмір матеріальної допомоги особам з числа довгожителів: 85,90 років і більше.

чол.

Звітна документація

200

200

200

2.4

Середній розмір соціальних послуг яки надано за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хвороби, інвалідністю

чол.

Звітна документація

200

200

200

3

Якості

 

 

 

 

 

3.1

Частказвернень громадян, за якими надано адресну грошову допомогу до кількості звернень, що надійшли

%

Звітна документація

 

%

 

%

 

%

 

 

                       

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація Програми дозволить:

- знизити рівень бідності на території громади;

- підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами;

- поліпшити умови проживання та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених верств населення;

- створити систему своєчасного реагування та надання необхідної допомоги громадянам, які її потребують.

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним мешканцям громади різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.

Очікується, що в результаті впровадження Комплексної програми соціального захисту населення Кубейської сільської ради на 2022-2024роки, дасть змогу покращити житлові умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки мешканців громади, підвищити рівень життя осіб та сімей пільгових категорій, покращити їх матеріальний стан.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців громади.

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе виконком Кубейської сільської ради, який щорічно, надає сесії Кубейської сільської ради інформацію за попередній рік про хід виконання сільської програми соціальної підтримки населення на 2022-2024 роки.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія на комісію  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .