«Практикум з розвитку ресурсного мислення як складової емоційної компетентності»

  • 134

 Вже завтра відбудеться вебінар на тему: «Практикум з розвитку ресурсного мислення як складової емоційної компетентності»

А сьогодні ми розповімо вам, що ж означає поняття «емоційна компетентність»

 Важливим чинником, що впливає на професійну успішність сучасного педагога та якість навчально-виховної роботи, є його емоційна компетентність / інтелект як якість, що характеризує уміння управляти власним емоційним станом та створювати сприятливу атмосферу контакту у навчальній групі.

 Категорію «емоційна компетентність педагога» розглядаємо як його здатність управляти власними емоційними реакціями у звиклих і нестандартних ситуаціях професійної діяльності.

 Вдосконалення емоційної компетентності педагога передбачає оволодіння базовими емоційними уміннями, формування переконань і цінностей емоційно компетентної людини, а також психологічної готовності до усвідомленого емоційного реагування.

 На відміну від неусвідомленого, усвідомлене емоційне реагування − це вміння людини обирати доцільну емоційну реакцію залежно від комунікативної ситуації та конструктивно реалізувати її в діях, поведінці, вчинках. При усвідомленому емоційному реагуванні людина вміє витримати паузу, подумати («Якщо я так відреагую, якими будуть наслідки?», «Як мені відреагувати, щоб вирішити ситуацію, зберегти стосунки, домогтися бажаного?»), обрати емоційно доцільну реакцію та реалізувати її в поведінці.

 Емоційна компетентність, передбачає цілісний та прогресивний розвиток емоційної сфери особистості і представляє собою набір знань, вмінь та навичок, які дозволяють адекватно діяти на основі обробки всієї емоційної інформації. Емоційна компетентність збагачує досвід особистості, сприяє швидкому аналізу емоціогенних ситуацій, які ми переживаємо щодня.

 Реєструйтеся на вебінар, який відбудеться вже завтра о 14:30, щоб дізнатися методики та практики емоційної компетентності: https://forms.gle/usDpJkZZ8kf4mCbWA