Проведення засідання з питань розробки Стратегії сталого розвитку Кубейської сільської територіальної громади .

  • 130

Команда Ізмаїльського державного гуманітарного університету у складі ректора Кічука Я.В., завідувача кафедри історії та методики її навчання Татарінова І.Є. та директора центру регіонального розвитку Українського Придунав?я Тодорова В.І. 13 вересня 2022 р. провела 3 стратегічні сесії з питань розробки Стратегії сталого розвитку Кубейської сільської територіальної громади до 2027 року. З цією метою керівництвом громади (Рожкова С.М. - заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка приймала особливо активну участь ) були організовані зустрічі в кожному з трьох населених пунктів, які входять до складу громади (Кубей, Оріхівка, Виноградне).Зустрічі фактично складалися з двох частин:

- обґрунтування необхідності розробки ефективної Стратегії розвитку громади на актуальних матеріалах, яка б стала чинником прогнозованої життєдіяльності цієї адміністративно-територіальної одиниці;

- обговорення актуальних гуманітарних та соціально-економічних проблем населених пунктів та варіантів їх вирішення.

Представники Університету акцентували увагу га нормативно-правових та практичних аспектах актуальності ефективної роботи над Стратегією розвитку громади. Фактично це є питанням її виживання. При цьому, практично визначальна роль відводиться (особливо в формуванні плану-заходів) громадськості, бізнесу, депутатському корпусу та виконкому. Саме вони мешкають в цій громаді та реалізовувати цей проєкт. Також був присутні були ознайомлені з досвідом команди Університету та партнерів з розробки Стратегії розвитку та подібних документів та були запропоновані варіанти перспективного розвитку системи освіти та формування доданої вартості місцевих продуктів.

В усіх населених пунктах основною проблемою, яку відзначали місцеві активісти, було питання забезпечення якісною питною водою. Це проблема є загальною для всіх громад и безумовно потребує нагального вирішення, але, слід відзначити, що запаси якісної питної води в Українській Бессарабії вкрай обмежені. Тому без втручання області та держави це питання практично нереально вирішити. Серед інших питань, які підіймалися, були проблеми кадрового забезпечення діяльності громади та базових закладів соціальної сфери громади. Тут Ізмаїльський державний гуманітарний університет може запропонувати підготовку фахівців з різних спеціальностей (Соціальна робота, Психологія, Право, Публічне управління тощо). Тільки необхідно розробити методику, щоб ці фахівці після університету залишалися та працювали на благо громади.В найближчий час робоча група з розробки Стратегії розвитку Кубейської сільської територіальної громади зосередиться на зборі та обробці матеріалів (насамперед статистичних). Від їх актуальності та повноти, багато  в чому, залежитьякість  якість цього документу.Фото без опису